55GG算命网 > 算命 > 面相算命 > 面相知识 > 鬼眼先生相法

鬼眼先生相法

来源:55GG算命网 阅读:137 时间:2021-06-07

(一)
欲推命禄,先相形神。观姿仪之满泽,量面部之三停。肥而无少余豪贵,若粟黄缯紫;瘦而弗瘁贤才,定脂白瓜青。眼细而深,机关奠测;体魁而黑,狡猾难明。赤急性傲,莹缓心灵。男女互容,以防其人情奠久;面色更颜,—安保其心事无宁?若辨高低,先看额相。上窄小贫,下宽满贵。上中分五位,无令瘢靥疵青,横列多名,尽要润光舒畅。骨起衡山,官居朝望。直悬一理,从发距印以封侯;横画三纹,长身末立而父丧。曲水入重乘乱画,贫困堪裁;山川二并及八字,雄豪可让。其有眉定信义,自主精神。眉要乌阔而平起,  目要清光而正直。缺薄行亏,浓长必车资之相;低垂智“浅,细长定悭劣之徒。尾逆弑父,毫长寿神。目下肉生,或脸无光而绝嗣;睛上胞覆,或瘇异而奸亲。缓视性沉,赤急暴蘆。猪羊鼠鹅,贪疾夭而多妨害;鸡猴蜂蛄,淫昏蛊而定盗贫。似龟口者,莫言其富;同鱼目者,必屡遭迍。赤白者必遭兵死,昏黄者定落波津。
(二)
鼻兮高山,要白手面。窍小而头低尖曲庸兮,性劣多孤;桑峻准见明圆智誉兮,名资大炫。弯首妨亲,分头害脊。戴靥芟藕兮贱可观,悬胆截简兮贵可羡。柱多陷缺,女损胎而男忧狱,梁足横纹,妇害婿而夫危贱。狭高危而少雁行,阔横大而好虎战。山根左右,一名尽要绝瘢;年上东西,四处无令有靥。人中有靥,女性欺夫。或产子而生多媚色,或婚妻而不问良媒。长一寸兮破竹状,禄二千石兮烈士勋。浅短曲而上宽,子少兮信行淡荡;深长直而下广,寿遐兮其嗣成群。口必方正,唇虽纹理,有纹有子,无纹无嗣。剑镡足义,如含丹而财禄弥丰。鸟嘴多言,似吹火而子孙大鄙。绰薄少信而好偷盗,翻嗟露齿而为役使。女靥生居两伴,左贵子而右害夫,男纹立于上边,深大泽而浅危贱。近观青白,撮缩多般而贫贱;遥观通红,缓急无棱而诡诈。与鼻正,定落横亡;人中牵带鼻蹇,必遭兵死。耳窍广洪,性识高虚,丑小而不敛神道,耸长而必诵诗书.猴意难测,禄食无余。孔毫出兮延年,辅骨起而遐寿。轮靥生兮性必智,垂珠悬而禄自如。三寸长而如田字,官高列土,两耳大而有轮廓,异宝盈车。上广下狭,轮翻廓露,身必受苦,钱财不聚。黄光色而有庆,清亮声而多亨。辨困苦之将来,知灾祥而已过。余乃撮其枢要,举其大纲。
下一篇:太乙真人书

财运 事业 姻缘 八字免费算

大师微信号:(长按可复制)